/*get flag library for language switcher*/

Rantre nan Lig la

VINN MANM

Manm lig la angaje nan aktivite konkrè onivo lokal, eta ak nasyonal pou ankouraje patisipasyon eklere ak aktif nan gouvènman. Enskripsyon pou vinn manm nan Lig Fanm Elektè yo ouvri pou tout moun ki enterese nan bon gouvènman.   

Ou manm deja? Renouvle oswa aktyalize enfòmasyon nou gen pou w ou yo isit la.

Eske ou se yon elèv? Enskri GRATIS isit la